Porównanie własności mechanicznych stali nierdzewnej

Porównując własności mechaniczne stali nierdzewnych możemy prześledzić kilka zasadniczych różnic, które obejmują różne gatunki stali. Poniżej zestawienie tych najważniejszych.   Gatunki typu duplex w stanie wyżarzonym wykazują wyższą wytrzymałość w porównaniu do stali austenitycznych lub ferrytycznych. Gatunki austenityczne po walcowaniu wykańczającym na zimno . Budowa stali ferrytycznej sprawia, że jest ona magnetyczna w przeciwieństwie do […]

Czytaj dalej

Utwardzanie wydzieleniowe stali

Utwardzanie wydzieleniowe polega na wydzieleniu w stanie stałym dyspersyjnych faz, które blokując ruch dyslokacji umacniają stop, tj. zwiększa się jego wytrzymałość i twardość, a maleje ciągliwość. Utwardzanie wydzieleniowe stali składa się z dwóch operacji: Przesycania, mającego na celu otrzymanie przesyconego roztworu stałego. Dokonuje się przez nagrzanie stopu powyżej linii zmiennej rozpuszczalności (solvus) i szybkie oziębianie […]

Czytaj dalej

Klasyfikacja obróbki stali nierdzewnej

  Podział obróbki stali nierdzewnej: 1. Obróbka cieplna (zwykła): wyżarzanie: – z przekrystalizowaniem (ujednorodniające, normalizujące, zupełne, niezupełne, izotermiczne, sferoidyzujące, perlityzujące, grafityzujące) – bez przekrystalizowania (rekrystalizujące, odprężające, przeciwpłatkowe, stabilizujące, sferoidyzujące) hartowanie: – na wskroś (martenzytyczne, stopniowe, izotermiczne (bainityczne), patentowanie, z wymrażaniem) – powierzchniowe (martenzytyczne, z wymrażaniem) odpuszczanie: – wysokie – średnie – niskie 2. Utwardzanie wydzieleniowe: […]

Czytaj dalej