Porównanie własności mechanicznych stali nierdzewnej

  Porównując własności mechaniczne stali nierdzewnych możemy prześledzić kilka zasadniczych różnic, które obejmują różne gatunki stali. Poniżej zestawienie tych najważniejszych.   Gatunki typu duplex w stanie wyżarzonym wykazują wyższą wytrzymałość w porównaniu do stali austenitycznych lub ferrytycznych. Gatunki austenityczne po walcowaniu wykańczającym na zimno . Budowa stali ferrytycznej sprawia, że jest ona magnetyczna w przeciwieństwie do […]

  Czytaj dalej

  Rozciąganie metali, wskaźniki wytrzymałości, próba rozciągania

  Jedna z najważniejszych właściwości materiałów konstrukcyjnych jest ich wytrzymałość na rozciąganie. Podstawowa próba wytrzymałościowa jest to próba rozciągania. Zaletą tej próby jest prostota wykonania przy jednoczesnej możliwości wyznaczenia dużej ilości wskaźników wytrzymałościowych i plastycznych. Podstawową próbą badań własności mechanicznych metali jest statyczna próba rozciągania metali, ujęta normą PN-EN 10002-1+AC1. Dzięki tej próbie otrzymujemy podstawowe informacje […]

  Czytaj dalej

  Próba ściskania stali

  Do statycznej próby ściskania używa się próbek w kształcie walca: Jej celem jest wyznaczenie: modułu sprężystości podłużnej przy ściskaniu, umownej granicy sprężystości, umownej granicy plastyczności. Średnica zewnętrzna próbki do zależy od wymiarów i kształtu materiału, z którego pobrano odcinki prób a także od maksymalnej siły ściskającej maszyny wytrzymałościowej. Polska Norma PN–57/H–04320 zaleca stosowanie próbek o […]

  Czytaj dalej

  Twardość stali nierdzewnej

  Pomiar twardości Brinella: Metodę ta przeprowadza się przy użyciu twardościomierza Brinella. Pomiar twardości sposobem Brinella polega na wciskaniu kulki stalowej hartowanej lub z węglików spiekanych o średnicy D w plaska, dostatecznie gładka powierzchnie przedmiotu pod obciążeniem F, prostopadłym do tej powierzchni oraz na zmierzeniu, po odciążeniu kulki, średnicy d pozostałego na powierzchni badanego przedmiotu trwałego […]

  Czytaj dalej

  Próba udarności stali

  Metoda Charpy`ego: Doświadczenie wykazuje, że metale przy zwiększonej szybkości odkształcenia wykazują oprócz tego ogólna tendencje do podwyższonej granicy plastyczności i wytrzymałości. Ogólnie, niska temperatura wpływa na przejście materiału w stan kruchości. W podwyższonych temperaturach istnieją pewne charakterystyczne przedziały temperatur, w których przejawia się skłonność metalu do kruchości, co praktycznie wykrywa się za pomocą udarowego zginania […]

  Czytaj dalej

  Badania mechaniczne – podstawowe informacje

    Pod działaniem danego obciążenia materiał ulega odkształceniu. Jeżeli po ustaniu tego obciążenia materiał wraca do jego pierwotnego kształtu i wymiarów mamy do czynienia z odkształceniem sprężystym. Po przekroczeniu pewnego granicznego obciążenia występują w materiale odkształcenia trwale, nie znikające po ustąpieniu działania obciążenia – te zdolność do utrzymania odkształceń nazywa się plastycznością. Materiały plastyczne są […]

  Czytaj dalej