Badania makroskopowe

Schemat przekroju wlewka: 1. Struktura drobnoziarnista, kryształów zamrożonych (szybkie i wielokrotne zarodkowanie). 2. Struktura przejściowa, kryształów kolumnowych (zarodkowanie powolne, narastanie kryształów prostopadle do ścianek wlewka). 3. Struktura ziarn równoosiowych (równomierne zarodkowanie i narastanie ziarn).  

Czytaj dalej