Metody badań radiologicznych

Oba rodzaje promieniowania są falami elektromagnetycznymi różniącymi się miejscem powstawania. Promienie X pochodzą z powłok elektronowych, a promieniowanie γ – z jądra atomowego. Źródłem promieniowania X jest lampa rentgenowska, a źródłem promieniowania γ – radioaktywny preparat naturalny (np. rad) lub sztuczny. Jedne i drugie wykazują zdolność do przenikania przez substancje. Wiązka równoległych promieni przenika przez […]

Czytaj dalej

Badania nieniszczące – podstawowe informacje

Badania nieniszczące umożliwiają: wykrywanie nieciągłości materiałowych ocenę właściwości materiałów określenie wymiarów obiektów i pomiar grubości powłok Do głównych metod badań nieniszczących zaliczamy: metody wizualne, metody penetracyjne, metody ultradźwiękowe, metody radiologiczne, metody elektromagnetyczne.

Czytaj dalej