Spawanie – podstawowe informacje

Co to jest spawanie? Połączenie spawane jest połączeniem materiałów powstałym przez ich miejscowe stopienie. Spawania używa się go do łączenia metali (głównie stali) oraz do tworzyw sztucznych. Przy spawaniu niekiedy dodaje się spoiwa (dodatkowego materiału stapiającego się wraz z materiałem elementów spawanych), aby polepszyć właściwości spoiny. Spoina – to szew spawalny. Spoiny dzieli się ze […]

Czytaj dalej