Kompleksowe systemy badań

Stosując w systemach badań kompleksowych następujące metody, można: metodą prądów wirowych zbadać zgodność materiału wymienionych obiektów z materiałem, stanowiącym odniesienie, metodą prądów wirowych i/lub metodą magnetyczną wykryć nieciągłości powierzchniowe prętów i rur, metodą ultradźwiękową wykryć nieciągłości wewnętrzne obiektów, np. prętów i szyn oraz zmierzyć grubość ścianki rur. Systemy badań kompleksowych są wprowadzane w badaniach w […]

Czytaj dalej